Forsiden

Høringssvar fra Hans Jarle Hetland

Dato: 03.03.2022

Nei til vaksinesertifikat! Departementet foreslår å forlenge koronapass, som beviselig ikke har smittedempende effekt. Forslaget må forkastes fordi et koronapass ikke er forenelig med demokratiske grunnprinsipper og personvern. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering.