Forsiden

Høringssvar fra Gisle Næss

Dato: 04.03.2022

Jeg er uenig i alle punkter i denne høringen