Forsiden

Høringssvar fra Cecilie Keim

Dato: 20.02.2022

Jeg er sterkt imot at cironapass ordning skal utvides, av den enkle grunn at det ikke er hensiktsmessig lengre. Coronaen regnes nå som en influensa og belaster ikke lenger helsevesenet. Det var i utgangspunkt for å ikke belaste helsevesenet i en kritisk fase smittevernstiltak og coronapass ble iverksatt. Situasjonen er nå endret og vi trenger ikke dette. Jeg er helt imot å begrense folks frihet når det ikke er grunn fir det. Vi står også i en fare for at passene kan ha vikarierende motiv fir å bli brukt. En grov inngripen i folks frihet.