Forsiden

Høringssvar fra Anne Rask

Dato: 22.02.2022

Det er helt forkastelig å innføre/vurdere å innføre et koronasertifikat i Norge. Det vil skape splid og kunne føre til store negative konsekvenser, for alle i samfunnet. Vi trenger ikke nå, eller noen gang, et slikt sertifikat.