Forsiden

Høringssvar fra Henriette Nicoline Smith

Dato: 12.02.2022

Forslaget må forkastes. Jeg er i mot koronapass