Forsiden

Høringssvar fra Bettina Evensen

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronaen er på vei til å dø ut. Tiltak som nevnt i høringsnotat virker som et underlig trekk å fremme nå. Derfor; Et rungende nei herfra.

Gjentar: Nei til hele pakken som her foreslås.