Forsiden

Høringssvar fra Hilde stangeby

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke innføring av koronapass da det er segregering av grupper av mennesker.