Forsiden

Høringssvar fra Hilde Dreyer

Dato: 20.02.2022

Nei til koronasertifikat!

Mennesker har rett til å bestemme over sin egen kropp, og i et demokrati skal ingen straffes, forfølges, segregeres, bortvises, behandles urettferdig, nektes arbeid, lønn, eller utestenges fra noen plasser, områder, aktiviteter osv. pga sin medisinske status.

Koronasertifikat bryter med demokratiet, menneskerettighetene, grunnloven, verdier og menneskesynet.