Forsiden

Høringssvar fra Heidi Beate Persen Pisarski

Dato: 23.02.2022

Å innføre koronapass når vaksinerte og uvaksinerte smitter og smittes i like stor grad, er ulogisk! Der vil ikke sikre noen fra å smittes på arrangementer, men det vil vise at smitten i samfunnet fortsetter på lik linje med og uten pass, noe som igjen vil svekke folkets tillit og respekt for regjering ytterligere. Det vil framstå som et pressmiddel for vaksinering, og utestenge de som ikke kan ta vaksine eller der vaksine ikke har noen virkning uansett. Det vil også føre til press på unge, der vi ikke vet langtidsvirkningen eller langtidsbivirkninger på å ta vaksine. Dette vil være frarøving av frihet og det vil skape uro i samfunnet,slik det har gjort i andre land. Vær så snill å ikke innfør koronapass,folket har vært frarøvet sin frihet lenge nok under pandemien og bestemmelsene deres.