Forsiden

Høringssvar fra Isabel Vallestad

Dato: 16.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI til innføring av Corona pass NEI til diktatur!
nei til euteritære tiltak!