Forsiden

Høringssvar fra Agnethe Fagerli

Dato: 25.02.2022

Det vises til høringsnotat om forlengelse av reglene om koronasertifikat. Summen av de tiltak som det her legges opp til vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Pandemien og koronasertifikatet bør nå skrinlegges én gang for alle.

Forslag i høringsnotat avvises og må forkastes øyeblikkelig.