Forsiden

Høringssvar fra Inger Karin Walland

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til høringsforslaget om forlengelse av reglene for koronasertifikat! Dette er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminering i et demokratisk, sivilisert og fritt land! Forlengelse av dette passet er en direkte trussel mot demokratiet og den enkeltes menneskerettigheter. Vi vil ikke ha et diktatur Norge.