Forsiden

Høringssvar fra Ann C. H

Dato: 12.02.2022

Dette forslaget må forkastes! Et slikt pass har vært planlagt av EU minst fra 2018 med innføring i 2022. Det ble også postet på sidene til Europarådet i januar, mener det var den 14.januar hvor det ble stående ca 30.minutter før det ble fjernet! Et koronapass har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en "allmennfarlig sykdom" som først ble lansert som et tiltak for å hindre smitte blandt uvaksinerte vs vaksinerte. Det har vist seg i ettertid at det ikke har gitt den beskyttelsen befolkningen ble lovet, ergo er et koronapass helt urimelig! Vi skal ferdes fritt som frie borgere ref. Grunnloven og våre menneskerettigheter.

Nei til segregering og apartheid!! Vi skal ha demokrati i landet vårt og det forventes av våre styringsorganer å ivareta Norge med sine folk fremfor noe annet!