Forsiden

Høringssvar fra Kine

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat bryter menneskerettighetene.