Forsiden

Høringssvar fra Alexander Holtan

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Ingen behov for videre utbrodering og lang tekst. Dette er rett og slett fullstendig forkastelig og imot menneskers rett til å bestemme over egne liv og kropp.