Forsiden

Høringssvar fra Cato Utvik

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronapass!

Nei!!

Dette er noe vi ikke har bruk for, når man smitter like mye om man er vaksinert eller uvaksinert, skjønner ikke hva et slikt pass skal hjelpe for da.