Forsiden

Høringssvar fra Anne-Britt Sunde

Dato: 20.02.2022

Det er helt uaktuelt å godta det lovforslaget som denne høringen gjelder. Det bryter med alle nasjonale og internasjonale lover om demokrati og menneskerettigheter. Det strider også mot vår egen Grunnlov. Hva skal vi med en grunnlov dersom en regjering kan fjerne den med et pennestrøk for å innføre tvangsregime? Vi er ikke EU-medlem og trenger ikke å føye EU i ett og alt. Vi ønsker ikke slike tilstander som vi ser i en del land nå.