Forsiden

Høringssvar fra Karin Repstad Spanne

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.