Forsiden

Høringssvar fra Kristin Flatemo

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes, jeg sier nei til dette.