Forsiden

Høringssvar fra Grete Kristin Haukeberg

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Et stort og rungende NEI! Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp og egen helse!!!