Forsiden

Høringssvar fra Johnny Fredheim

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Coronapass diskrimenerer en folkegruppe, sogar helt friske mennesker. Og disse som er friske skal angivelig være en trussel for de vaksinerte. Det viser at vaksinen er et falsum. Derfor, NEI til coronapass.