Forsiden

Høringssvar fra Knut.Skaarberg@gmail.com

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Reglene om koronasertifikat gir politiske myndigheter anledning til å tilsidesette grunnlovsfestede menneskerettigheter basert på en vurdering der vesentlig informasjon unntas offentlighet i svært lang tid. Det gir politiske ledere alt for vide fullmakter til å begå grove overtramp, uten at folket kan ettergå vurderingene. Basert på det vi har sett i 2020-21 både i Norge og andre land er det all grunn til å forvente at disse fullmaktene vil bli brukt til politiske formål. Koronasertifikatet er en betydelig svekkelse av demokrati og menneskerettigheter, og bør plasseres på historiens skraphaug.