Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Lillebergen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronapass.
Nei til tvang av vaksine.