Forsiden

Høringssvar fra Jon F.

Dato: 22.02.2022

Så myndighetene ønsker altså «å skille mellom persongrupper ut fra vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat.»

Dette syns jeg er en skremmende vei å gå. Jeg lurer på hvor vi kommer til å ende opp da? Jeg mener at mennesker kan ha mange legitime grunner for ikke å ville ta en vaksine, og at de dermed skal forskjellsbehandles ut fra det, er helt uakseptabelt for meg!

Under pandemien så har det hele tiden vært presisert at det er frivillig å ta vaksine eller ikke. Dette lovforslaget er en underminering av det prinsippet, slik jeg ser det. Fordi myndighetene med en slik lovendring omgår prinsippet med frihet til å velge vaksine eller ikke, ved å påføre eventuelle uvaksinerte praktiske hindringer etc. Myndighetene vil nå få mulighet til å nekte uvaksinerte spesielle jobber, å kunne bevege seg fritt ute i samfunnet ut fra vaksinasjonsstatus mm. Dette er ikke et samfunn jeg vil ha. Derfor sier jeg ifra NÅ!

Jeg syns det er på høy tid å rope varsku her!
Våkn opp og se hva dere driver med da! Dette syns jeg minner om maktmisbruk og overformynderi overfor frie borgere!