Forsiden

Høringssvar fra Hanna Elisabeth Johansen

Dato: 02.03.2022

Til den det måtte gjelde.

Jeg må si meg sterkt uenig i forslaget om bruk av koronasertifikat. I det jeg leser dette ser jeg at det blir foreslått at friheten til friske mennesker skal bli berøvet i tillegg til inndirekte tvangsvaksinering ved å å stille spørsmål ved om arbeidsgiver skal ha lønningsplikt om ikke den ansatte ikke kan fremvise dette sertifikatet på jobb. Vi er alle avhengig av en inntekt og om dette skal være et krav går vi i en retning som er svært skremmende og som frarøver den norske befolkingen retten til å velge. Dette vil også være med på å lage et skille i samfunnet, som man også har sett tendenser til i løpet av de to årene som har gått. Ber om at dere tar en klok avgjørelse i denne saken og bevarer de rettighetene enkeltmennesket har i Norge.

Med vennlig hilsen

Hanna E. Johansen