Forsiden

Høringssvar fra Helge Dalen

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Undertegnede protesterer herved mot å forandre på ordlyden i regelverket ang. smittevernloven, likedan forlengelse av bruken av vaksinesertifikatet. Dette er diskriminerende og imot Grunnloven.

Med hilsen Helge Dalen.