Forsiden

Høringssvar fra Anonym student

Dato: 02.03.2022

Nei til forlengelse av koronasertifikat!

Det er helt uforståelig hvorfor dere ønsker å åpne opp for at det kan stilles krav om blant annet vaksinasjon for å ta del i samfunnet, enten det er for å besøke restauranter, kafeer, barer osv., eller andre ting.

Det har nå vist seg at vaksinen ikke fungerer slik man opprinnelig tenkte: nemlig at den skulle gjøre folk immune mot corona. Tvert imot, flere med både 2 og 3 doser har blitt syke av corona, altså til tross for at de har vært vaksinerte. Dette har vært tilfelle under hele pandemien helt siden folk begynte å vaksineres, og særlig nå etter at samfunnet åpnet igjen, ser man mange tilfeller der vaksinerte får corona. Det er også ingen forskning som viser at vaksinerte ikkesmitter videre.

Selv om man er vaksinert, er man dermed like smittsom som det uvaksinerte er. Det betyr igjen at coronapass ikke har noe annet formål enn å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Når vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte, har coronapass mistet sitt formål. Hvis coronapass blir innført, vil det ikke stoppe smitten, da vaksinerte vil bære den med seg videre. De vaksinerte har jo coronapass, men de vil altså likevel spre smitten mellom seg.

Det er helt uforståelig at dere ønsker et slikt skille i et demokratisk og fritt land som Norge. Alle har rett til å selv bestemme over seg, sin helse, sin kropp og sitt liv. Det er et viktig kjennetegn på en demokratisk stat. Dersom dere åpner opp for at man MÅ vaksinere seg for å ta del i samfunnet, er ikke Norge en demokratisk stat lenger å regne.