Forsiden

Høringssvar fra Finn Kolberg

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Høringsnotat om midlertidige endringer i smittevernloven – forlengelse av reglene om koronasertifikat

Som vi har sett, gir høringsnotatet liten grunn tll aksept. Her angis disse grunnene;

  1. Lett å misforstå
  2. Lett å misbruke
  3. Tvilsomme vaksiner
  4. Tvilsom tilnærming til folkehelse
  5. Forebygging er alltid bedre enn kur.

Korte antydninger om begrunnelsene

1. Lett å misforstå

Vi har sett at teksten har blitt forstått som opplegg til tvangsvaksinering, at uvaksinerte skal nektes samvær med andre, at hastegodkjente vaksiner skal tvinges på folk, at uvaksinerte eller de som ikke har gjennomgått covid skal nektes adgang til kaféer etc – og at uvaksinerte skal kunne nektes lønn. Faktasjekkere så seg nødt til å klargjøre, men fortolker samtidig forståelsen som fra «rasende privatpersoner». Begge deler er ille. Dobbel grunn til å forkaste høringsnotatet – lover skal trygge, ikke splitte, https://www.faktisk.no/artikler/zpdmq/dette-innebaerer-forslaget-om-koronasertifikat-som-er-pa-horing?embed=1&fbclid=IwAR3c8kcglxlKPlfUu_B7_nM_wtwx1JhDVeYzesIRGl7vd0a-wrFZqmCzBlw

2. Lett å misbruke

Kanada jevnføres ofte med Norge, som oftest positivt. Men nylig så vi at et ønske om å trygge befolkningen, utartet til unntakstilstand og diktatorisk behandling av borgere. Skamfullt når politikere ikke identifiserer seg med sine medborgere. Høringsnotatet åpner for autoritær mulighet i Norge, og må derfor forkastes.

3. Tvilsomme vaksiner

Vaksinene har status som betinget godkjent, har ikke vært benyttet tidligere og har usedvanlig mange bivirkninger, deriblant dødsfall – en situasjon som ikke på noen måte står i samsvar med det som ble håpet og forespeilet/lovet i utgangspunktet. Her trenges en grundig gjennomgang. Behovet for 100 års hemmeligholdelse av vurderinger bak dem gir også rom for tvil – det handler om tillit mellom folk og myndigheter. Dobbel grunn til å forkaste høringsnotatet også her.

4. Tvilsom tilnærming til folkehelse

I en dansk avis kunne man forleden lese fremtredende eksperter uttale seg om det samme. «Folket misinformeres», fra Nordjyske Stiftstidende, mandag 15. november 2021: «Man har satset benhårdt på vacciner og kun vacciner – som en enbenet skammel», ble det skrevet. Vi ser nøyaktig det samme i Norge. Som i den danske avisen kan man peke på feil antakelser og misforståelser om naturlig immunitet, det samme om smittetall i forhold faktisk sykdom – og likedan på unnlatelse av å fortelle om betydningen av D-vitamin, mineraler med mere. Befolkningen blir på uberettigete måter forledet til «uberettiget angst for virus og en lige så uberettiget ensidig fokusering på vacciner». Fem norske forskere har i sitt høringssvar også uttalt seg om den høyst tvilsomme i tilnærmingen til folkehelsen – der ord som «diskriminering», «tendensiøs», «paternalistisk», «brudd på tradisjon» og «farlig eksperiment» blir brukt. «Det er som om man ikke er klar over de medisinsk-etiske og kunnskapsteoretiske spørsmålene. Dette forundrer oss, for spørsmålene har vært tydelig til stede i offentligheten i snart to år nå, og de har vært målbrakt gjentatte ganger av FHI.» https://hemali.no/siste/fem-forskere-om-koronasertifikat-forslaget-bor-trekkes/?fbclid=IwAR1QYWQ0aVq0I0jvOvZJXaiQ30P__X0UGjVJma4WK66vHoZso-_QSROkvOo

5. Forebygging er alltid bedre enn kur

Man må anta at i fremtiden må prinsippet om forebygging telle mer enn hastverksopplegg ved eventuell ny pandemi. Synet kommer ikke fram i høringsnotatet – atter en grunn til forkastelse. Vi lever mellom kaos og koherens, mellom det ville og det stille. Hvordan finner vi den rette balansen, for fgod helse, framgang og velstand? Det er det store spørsmålet. I sin «What is life» argumenterte Erwin Schrødinger for at «coherent behaviour is one of the most remarkable properties of life.». Ilya Prigogine fikk sin Nobelpris for levende vesener i termodynamiske systemer ute av likevekt. Kanskje her er perspektiver man kan tenke ut fra? I alle fall, livet er verd å ta vare på, ikke bare brukes som i et virus- og vaksinasjonsvelde. Høringsnotatet er forfattet i nød, men må også inneholde noe mer enn beskrivelse av kontrolltiltak.

Helse er liv, overskudd og innovasjon – det må bli plattformen videre.

Vedlegg