Forsiden

Høringssvar fra Ingriid Stella Oppebøen

Dato: 03.03.2022

De reglene som foreslås mht. koronapass åpner for å gjøre livet helt ulevelig for alle som ikke tar de vaksiner staten mener vi skal ha. De vil kunne miste adgang til butikker og restauranter, til jobb og lønn, til å reise, til å ha samvær med andre. Vi ser allerede i andre land ( Kanada, Australia og New Zeland) - folkeopprøret dette bidrar til. Er det dette vi ønsker for Norge ?

Reglene åpner også eksplisitt for tvangsvaksinering «av befolkningen eller deler av den». Dette med en RNA - injeksjon, som fortsatt er under uttesting ( produktet har kun en hastegodkjenning ) Jeg foreslår at helse og - omsorgsdepartementet leser seg opp på Nurnbergkodeksen. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/ .

Da vil man se klare utfordinger knyttet til dagens massive pushing av et produkt ingen kan si noe om langtids konsekvensene av. Det kan være nyttig for departementet å merke seg at informasjon om enkelte ingredienser i injeksjonene er tilbakeholdt. Et slikt produkt MÅ være frivillig. Moderna aksjen er ned fra et toppnivå på nesten 500 dollar til 156 i skrivende stund. Flere analytikere hevder at dette er starten på slutten, da Moderna kan ha skjult farene ved sitt produkt, holdt tilbake informasjon fra sin egen uttesting. (https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=10200301). Dette vil i så fall komme for en dag ved hjelp av forsikringsindustrien, som da har mulighet å kreve erstatning grunnet svindel. Massemediene har ikke gjort jobben sin i å vise et mer balansert bilde av "pandemien" og løsninger på helseproblemer knyttet til den. Dette har blitt et demokratisk problem.

Jeg protesterer herved på dette statlige overgrepet, som er ment å innføres i lovs form. Jeg ber om at forslaget skrotes.

Jeg benytter også anledningen til å be om at helse og omsorgsdepartementet begynner å jobbe med helse og omsorg, og at det kommer lovforslag på oppgradering av helsevesenet vårt - med spesiell fokus på intensivavdelinger.

Med vennlig hilsen

Ingriid Stella Oppebøen.