Forsiden

Høringssvar fra Jannicke Wiel

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Som vi har sett med omikron, har vaksinasjon verken forhindret at man kan bli smittet, at man kan bli syk eller at man kan smitte andre. Det kan trolig skje igjen, at vaksinen ikke vil være av betydning for smitte og smittespredning, derfor vil bruk av vaksine-sertifikat ikke være til hjelp for å hindre smittespredning.

Vi har allerede sett at koronapasset har gitt falsk trygghet, at man har latt være å teste vaksinerte og dermed ikke avdekket smitte.

Et krav om vaksinasjonspass vil være diskriminerende, der uvaksinerte vil være forhindret fra å delta i aktiviteter, til tross for at de ikke sprer mer smitte enn andre.

Det er til en hver tid viktig at mennesker kan bestemme over egen kropp og ta beslutninger i tråd med egen overbevisning. Utstrakt bruk av koronasertifikat og diskriminering av uvaksinerte vil legge press på at mange må vaksinere seg mot sin vilje. Dette er ikke forenlig med menneskerettighetene.