Forsiden

Høringssvar fra Bruno Barbosa

Dato: 15.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov og menneskerettigheter i Norge. For ha en koronasertifikate børes det også ha sertifikater til andre vaksiner eller andre helse problemer eller avhengigheter som kan kreve helse assistanse. Snart skal finnes også medisiner som kan behandle koronasykdom. I tillegg er det en god vaksinasjon dekkening og dermed det er ikke noe menning å ha en sertifikate til sånn sykdom.