Forsiden

Høringssvar fra Frøydis Buvik Johansen

Dato: 18.02.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om forlengelse av virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov av 5. august 1994 nr 55, smittevernloven MÅ fjernes fra smittevernloven med øyeblikkelig virkning. Årsaken til det er at Covid-19 sykdommen som ble forårsaket av SARS-coV-2 viruset nå klassifiseres som ett av de vanlige sesonginfluensaer , av varierende styrker som vi har hatt, og det da ikke kan omfattes av reguleringene i Smittevernloven. Å videreføre et slikr midlertidig lovforslag i strid med evidensbasert medisinsk forskning er forkastelig og direkte lovstridig. Dette forslager fra Helse-og omsorgsdepartementer dokumenterer et ønske om å innføre folkehelse apartheid i Norge. Smittevernloven har fungert helt optimalt i forhold til den funksjonen den er laget å ha. Et nytt Coronavirus, i dette tilfellet SARS-CoV-2, har ikke medisinsk faglig indikasjoner for å komme med tilføyninger av slik inngripende i mennesklige rettigheter. Høringsnotatet viser at det skal påvirke Arbeidsmiljøloven i vesentlig grad, noe Helse-og omsorgsdepartementet IKKE har lovhjemmel for å gjøre. EUs direktiver er overordnet den norske smittevernloven går drt klart og tydelig frem og myndighetene innretter seg 100% etter EU direktiver.

konklusjon: Forslag om videreføring av koronasertifikat ER lovstridig og udemokratisk om må fjernes fra smitteverloven 5.august 1994 med øyeblikkelig virkning

Det strider også mot Grunnloven, Nurnbergkonvesjon. Demokratiet.
Bare føye til: Ikke hadde denne vaksinen lovet effekt heller. Kunne vært en ide å sjekket immunforsvar mellom uvaksinerte/ vaksinerte.