Forsiden

Høringssvar fra Ingunn Parr

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot å forlenge virketiden om de midlertidige bestemmelsene om korona-sertifikat.

NEI til korona-sertifikat!