Forsiden

Høringssvar fra Finn Ole Todnem

Dato: 19.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.

Ved å innføre coronapass og vaksineplikt tvinges de som ikke ønsker å injiseres flere ganger med vaksine, til å ta injeksjon etter injeksjon etter injeksjon, for å få tilgang til samfunnet. Det er skremmende å tenke på hvor langt slike inngripende tiltak kan misbrukes om det blir vedtatt.

Vi har sett at slike tiltak motstrider FHIs anbefalinger.

Vi har sett at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte.

Hvor i alle dager er det da "i folkets beste interesse" å innføre coronapass og tvangsvaksinering?

Hvor blir demokratiet av?

Hvor er folkets rett til å bestemme over egen kropp? Og ta egne risikoer?
Vaksinasjon beskytter kun den vaksinerte, og i så liten grad at det må være en personlig vurdering om det har en nytte.

Ordlyden i teksten skremmer meg og fremmer ikke demokrati. Det minner om tyranni.

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.