Forsiden

Høringssvar fra Jo Lundsbakken

Dato: 04.03.2022

Hei

Jeg legger ved høringsuttalelsen min til tildigere høring om "koronasertifikat - endringer i smittevernloven" i mai i fjor. Forskjellen mellom mai i fjor og nå er at nå er den konspirasjonsteoretiske faktaforfalskninga fra den Gro Harlem Brundtlandledede Global Preparedness Monitoring Board, World Health Organisation, World Economic Forum og andre høyreekstreme konspirasjonisteoretiske organisasjoner om at Covid19 fordret et helt annet smittevernsregime enn andre influensaepidemier enda grundigere tilbakevist. Verken vaksiering, lockdown eller munnbind begrenser smittespredning, men er tvert imot samfunnsskadelig. Koronasertifikat begrenser ikke smittespredning, men er et ulovlig tiltak som mangler faglig begrunnelse og er et fullstendig uproporsjonalt og direkte diskriminerende tiltak. Så lenge koronasertifikat ikke begrenser smittespredning er det ulovlig, uprporsjonalt og diskrimenierende. Allerede i 2018 planla EU innføring av vaksinesertifikat, jf. EU-dokumentet Roadmap for the implementation of actions by the European Commision based on the Commision communication and the Council recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases. Slik sett er det uakseptable høringsforslaget en form for EU-tilpasning. Medlemslandene i EU og EØS endrer seg i likhet med andre vestlige land fra å være liberale rettsstater til å bli mer fascistliknende failed states. Det er paradoksalt nok den liberalismen som det er tverrpolitisk enighet om som fører til dette statlige uføret i vestlige land. Videreføring av koronasertifikat i enda strengere og mer diskriminerende versjon enn før er en del av innføringa av fascistliknende tilstander i Norge. Dette og andre liberale og fascistliknende tiltak som å la merkedet bestemme strømprisene i stedet for å ha statlige styrte faste priser på strøm vil føre til mye lidelse, stort produktivtetstap og varig misnøye i befolkninga.

Vedlegg