Forsiden

Høringssvar fra Else Marie Mellingen

Dato: 14.02.2022

Dette er hva jeg skrev på høringsrunden:

Dette er å innføre begrensninger i folks frihet som vi ikke har hatt i Norge siden Terboven styrte landet. De rettighetene vi fikk som følge av krigen, som retten til kun å motta medisinsk behandling etter informert samtykke blir nå fjernet. Det samme gjelder retten til fritt å kunne bevege oss i eget land, en rettighet både FNs Menneskerettigheter og Grunnloven gir oss. Dette er et skritt på veien til å gjøre Norge til et totalitært samfunn.