Forsiden

Høringssvar fra Jeanette Austad Bakk

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Er sterkt imot innføringen av koronapass og tilhørende apartheid-lignende forskjellsbehandling av landets innbyggere.

Dette åpner for tvang og at vi som enkeltindivider mister bestemmelsesretten over egen kropp. Dette er forslag som hører hjemme i diktatur, ikke i et demokrati som Norge skisserer å være.