Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Larsen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Synes det er unødvendig når man faktisk både blir smittet, syk og også sprer slitte selvom man er vaksinert. Det er et urimelig krav som diskriminerer.