Forsiden

Høringssvar fra Jørn Petter Aronsen

Dato: 16.02.2022

Det er ikke forholdsmessighet i forslaget da ikke foreligger berettiget medisinsk- eller sosialt- faglig grunnlag for innføring av et sertifikat som kun beviser at en er injisert med en eksperimentell løsning som kun er nødgodkjent, som ikke hindrer infeksjon eller smitte, og som vil føre til segregering av store deler av befolkningen som f.eks aparteid gjorde. Den såkalte vaksinen er ikke bevist verken effektiv eller sikker, men viser stadig større potensiale for skade og død. Et såkalt vaksine-pass vil dermed gi mange et press som direkte eller indirekte vil være medisinsk tvang. Jeg sier klart og sterkt NEI TIL FORLENGELSE AV REGLENE TIL KORONASERTIFIKAT.