Forsiden

Høringssvar fra Britt E S

Dato: 04.03.2022

Corona passet bryter med menneskerettighetene, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Dette kan jeg ikke støtte opp om. Passet segregerer og skaper splid mellom mennesker og rammer alle, inkludert barna.

Nei til corona pass, ja til vår rett til å råde over egen kropp og eget liv.