Forsiden

Høringssvar fra Bård Ole Thorsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette skal ikke innføres.

Dette er krimminel handling mot det norske folk.

Dette må stoppes.

Innføres dette er morgendagen dø.