Forsiden

Høringssvar fra elisabeth sandhåland

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier Nei til forlengelse av Koronaserfikatet/vaksineserfikat.

Vaksineserfikat er brudd på våre umistelige rettigheter som ukrenkelige mennesker:

Umistelige rettigheter bunner i natyrretten; som er grunnlaget for våre demokratiske samfunn. Dette var grunnlaget helt tilbake på 1200 tallet i Magna Carta, for den franske revolusjon, den amerikanske uavhengighetserklæringen og ble vektlagt i Nurnbergkodeksen.

Ingen ;ingen autoritet, ingen organisasjon eller stat kan tvinge oss til gjøre noe mot vår vilje, så lenge vi lever ærlige liv. Ingen har flere umistelige retter enn andre. Høy stilling gir ingen ekstra rettigheter.

Koronaserfikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.