Forsiden

Høringssvar fra Kari Gjærum Jenssen

Dato: 02.03.2022

Jeg akseptere ikke dette påtungende corona passet, jeg er et fritt menneske med fri vilje. Jeg akseptere IKKE at dette passet skal begrense meg og min familie, mine barn og barne barn

Dessverre er det slik at om 100% av Norges befolkning sier NEI til coronapasset

VIL IKKE DE FOLKEVALGTE HØRE PÅ SIN BEFOLKNING.