Forsiden

Høringssvar fra Eva Elisabeth Winnem

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Friheten vi har til å ta egne valg er ukrenkelig. Slik må det alltid være. Ingen tvang.
Eva Elisabeth Winnem