Forsiden

Høringssvar fra Henriette Lien

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

corna pass strider med grunleggende menneskerettigheter og jeg er sterkt imot innføring av coronapass, midlertidig og permanent. Det hører ikke hjemme noe sted.