Forsiden

Høringssvar fra Aina Olsen

Dato: 15.02.2022

Forsøket på forlengelse av reglene for bruk av koronapass utover juli 2022, og den foreslåtte lovendringen er etter min mening et angrep på demokratiet og det norske folk. Da fullvaksinerte fortsatt blir syke og kan smitte andre, har koronapass ingen hensikt når det gjelder utviklingen av pandemien. Når det gjelder lovendringen åpner den for en rekke muligheter for regulering av alt fra bevegelses frihet til stemmerett, det er vel bare fantasien som setter begrensinger ved et slikt digitalt pass. Jeg er sterkt imot både utvidelsen og lovendringen.