Forsiden

Høringssvar fra Karin

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Vaksinering må være frivillig!

slutt med dette maktmisbruket !