Forsiden

Høringssvar fra Ingeborg Charlotte Madsen Nøkleby

Dato: 03.03.2022

I Norge har vi demokrati, og er omfattet av et regelverk som ivaretar våre rettigheter. Et tvangsmessig tiltak, med store konsekvenser for individets valgmuligheter, er ikke mulig å gjennomføre uten å bryte med flere lover og regler. Vårt lovverk er godt begrunnet, er bygget opp over tid, og hviler i gode verdier.

I Norge har vi tillitt til våre myndigheter. 90% av befolkningen lot seg vaksinere uten tvang. Vi gjør det vi blir bedt om fordi vi har denne tillitten. Den nyter vi alle godt av, og den skal vi bevare.

Vi vet foreløpig lite når det gjelder langtidskonsekvenser av den omfattende vaksineringen. Dette må det forskes på, og det vil ta tid.

Vaksinen beskytter ikke mot smitte, og ikke mot sykdom. Den står dersom frem som et tiltak av eksperimentell karakter, og som ikke hadde særlig effekt. Å kreve av en befolkning at vi skal underkaste oss tvangsvaksinering som ikke har dokumentert virkning, og som vi ikke vet langtidseffekter av, blir meningsløst.

Uten tillit i befolkning mister vi en viktig verdi. NAV systemet er basert på tillit. Slik vil vi ha det. Det er en grunnleggende verdi. Vi kan ikke la norske myndigheter ved kunnskapsløse valg slå bena under dette. Avvent forskningen, og kom med tiltak når vi vet hva fasit er.

Jeg er en av de som har tillit til våre styrende organer. Ikke la meg miste den. Forsk, begrunn, vær transparant, og kom tilbake med hensiktsmessige, begrunnede forslag til tiltak, så vil nok det fleste være lojale. Det er det vi vil.

Ingeborg Nøkleby