Forsiden

Høringssvar fra Anne Nordheim

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er ikke enig i dette forslaget.