Forsiden

Høringssvar fra Henrik

Dato: 04.03.2022

Jeg er helt i mot dette forslaget! Jeg synes ikke det er god løsning at staten skal begrense friheten til noen grunnet at de ikke ønsker å vaksinere seg. Når jeg ser hvor mye forskjellig informasjon som blir gitt med dagens covid vaksine, og hvor mange forskjellige meninger det finnes hos folk som er eksperter, ser jeg det ikke som en god løsning at staten nærmest skal tvinge sine borgere til å ta en vaksine som er så splittende blant forskjellige eksperter. Hva hvis vi finner ut at massevaksinering ikke var en god ide? Hvorfor skal vi vaksineres om den ikke stopper smittespredning? Hvem skal bestemme om den er trygg nok? Hvorfor skal ikke vaksinen gå gjennom testing som alle andre medisiner? Hvorfor blir dokumtentasjon prøvd holdt utenfor av vaksinasjonsprodusentene? Det er mye jeg stusser over, og er ikke enig at staten skal nekte de som ikke vaksinerer seg frihet i samfunnet og arbeidslivet. Dette er uhørt synes jeg!